BeeCare

Software voor kinderdagverblijven

Mogelijkheden van het platform

Het platform

Meer en meer papierwerk neemt de bovenhand, hierdoor gaat er veel tijd verloren om met het kind bezig te zijn. Dit wil BeeCare beperken door de communicatie en de wisselwerking te optimaliseren. Door een gebruiksvriendelijk, betaalbaar en totaalpakket aan te bieden, kunnen we dit verwezenlijken.

Missie

Kinderdagverblijven en onthaalouders ondersteunen door doelgerichte oplossingen aan te bieden. Meer tijd te geven waar het echt om draait, de kinderen. Daardoor kunnen ze zich onderscheiden en men winst en groei kan realiseren.

Visie

Kwaliteitsvol, performant en een eenvoudig platform aanbieden. Innoveren en kennis delen om een perfecte service aan te bieden.

"Why fit in when you where born to stand out?"

- Dr Seuss -

BeeCare is hét totaalpakket voor elk kinderdagverblijf of onthaalouder. Door gebruik te maken van ons platform kan je u richten op dat wat echt belangrijk is binnen het kinderopvang-gebeuren. Namelijk de kinderen.

Het pakket richt zich voornamelijk op eenvoud. De software voorziet de mogelijkheid om meerdere registraties gelijktijdig uit te voeren met zo weinig mogelijk acties. Een voorbeeld hiervan is maaltijdregistraties. Je kan met 1 klik alle registraties voor de geselecteerde kindjes uitvoeren voor de hele dag.

Daarnaast kunnen ouders op ieder moment van de dag alle informatie raadplegen. Zo moet men niet wachten tot wanneer zij hun zoon en/of dochter gaan ophalen.

Software

Bronnen

Contact

Zander Leënstraat 21,
3665 As


BeeCare is een merknaam van Netshift BV.

Alle rechten voorbehouden.
© 2011 - 2022 Netshift BV.