Software voor kinderdagverblijven​

BeeCare is een totaalpakket voor onthaalouders en kleine, middelgrote als grote kinderdagverblijven.

BeeCare heeft als missie een online service platform te creëren om de communicatie tussen directie, medewerkers en ouders te vergemakkelijken en gegevens te beheren.

Meer en meer papierwerk neemt de bovenhand, hierdoor gaat er veel tijd verloren om met het kind bezig te zijn. Dit wil BeeCare beperken door de communicatie en de wisselwerking te optimaliseren. Door een gebruiksvriendelijk, betaalbaar en totaalpakket aan te bieden, kunnen we dit verwezenlijken.

BeeCare is het totaalpakket voor elk kinderdagverblijf of onthaalouder. Door gebruik te maken van ons platform kan je u richten op dat wat echt belangrijk is binnen het kinderopvang-gebeuren. Namelijk de kinderen.

De hele communicatie van een kinderdagverblijf kan gebeuren met het platform. Kindfiches, kind-en personeelsplanningen, maaltijden, aanwezigheden doorgeven aan Kind en Gezin, facturatie, uploaden van documenten,… kunnen volledig gebeuren met BeeCare.

Daarnaast kunnen ouders op ieder moment van de dag inloggen en alle informatie inzien en moeten zijn iet wachten tot wanneer zij hun zoon en/of dochter gaan ophalen.

BeeCare kan gebruikt worden voor IKT (inkomenstarief) als niet-IKT kinderdagverblijven.

 Het platform van BeeCare is uitgerust voor de ouders, medewerkers en directie.

BeeCare maakt het eenvoudig om het dagverloop van je kindjes te beheren. BeeCare is een totaalpakket voor verzorgsters, management en ouders.